Dealhunter Logo
Log ind · Betingelser · Kontakt
Kurv
Din kurv er tom

Handelsbetingelser

Dealhunter.dk ejes og drives af N2 Ads A/S. På Dealhunter.dk, kan du som kunde, købe værdibeviser til produkter, ydelser og/eller oplevelser. Dealhunter leverer udelukkende værdibeviser på de pågældende deals, som vi annoncerer. Det er den pågældende leverandør og ikke Dealhunter, der leverer de produkter, ydelser og/eller oplevelser som værdibeviset er gyldigt til.

Ved køb af en deal:

 1. Værdibeviserne købes online via Dealhunter.dk.
 2. Umiddelbart efter dit køb, fremsender der en ordrebekræftelse på e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, der skal bruges ved al korrespondance med Dealhunter. Al korrespondance med Dealhunter skal foregå over e-mail.
 3. Når dealen, som du har købt er aktiveret, vil du modtage dit værdibevis indenfor 24 timer. Du kan også altid logge direkte ind på din Dealhunter konto og hente dit værdibevis. Opfyldes ét eller flere af dealens kriterier ikke, vil købet automatisk blive annulleret. Ved annullering af en deal vil du modtager en mail med besked om dette. Dealhunter forbeholder sig retten til, at forlænge en deals annoncering uden yderligere varsel.
 4. OBS: Har du købt en produktdeal, vil du først modtage dit værdibevis, når produktet er afsendt.
  Vi trækker først pengene fra din konto, når du modtager dit værdibevis. 
 5. Når du har købt en deal, reserveres pengene på din konto og der afsendes samtidig en ordrebekræftelse til din mail. Pengene bliver først hævet fra din konto, når vi fremsender dit værdibevis. Hvis du har købt en produktdeal hæver vi først pengene fra din konto, samt udsteder dit værdibevis, når produktet afsendes. 
 6. Såfremt dit værdibevis ikke indløses inden for den angivne gyldighedsperiode, kan pengene refunderes til din Dealhunter-konto kvit og frit. Dog maksimalt seks måneder efter periodens udløb.
 7. Dealhunter forbeholder sig retten til at opkræve et ekspeditionsgebyr
 8. Ved ombytning af varer kan der blive opkrævet et fragtgebyr.
 9. Obs. Dealhunter.dk leverer til hele Danmark, dog ikke til Grønland og Færøerne.
Betaling kan gennemføres med følgende betalingkort:   Dankort eDankort Mastercard Maestro Visa Visa Electron JCB   Ved køb af værdibeviser anmoder Dealhunter om oplysninger, som skal bruges i forbindelse med aftalens indgåelse. Såfremt det ikke er muligt, at efterkomme dit køb, vil vi informere dig herom hurtigst muligt og tilbageføre eventuel betaling. Dealhunter er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt, at efterkomme købet af værdibeviser til oplevelser. Du skal være mindst 18 år, for at kunne afgive et køb på Dealhunter.dk. Ved accept af vores betingelser tilkendegiver du, at du er mindst 18 år gammel. Alle købte værdibeviser sendes til køber via e-mail og vil altid være tilgængelige på købers Dealhunter konto. Det er købers eget ansvar, at kunne udskrive værdibeviset, så det kan forevises for dealens leverandør, når køber vil benytte det. Dealhunter sender kun værdibeviset til den, på købstidspunktets, angivne e-mail adresse. Vi fremsender, af hensyn til købers sikkerhed, aldrig værdibeviset til andre e-mail adresser.  Det er købers eget ansvar at sikre, at den e-mail adresse, der angives ved købet, er tilgængelig og i stand til at modtage værdibeviset. Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt, at få genfremsendt et værdibevis. Alle priser på websitet er i danske kroner og angives inklusiv moms, afgifter, told m.m. Dealhunter fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og inkl. moms, i det omfang, der er tale om momspligtige ydelser og eventuelle kortgebyrer. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl. Dealhunter forpligter sig ikke til, at betale erstatning ved eventuelle tab, som følge af en af følgende omstændigheder:
• Værdibeviset ikke bliver indløst inden udløbsfristen
• Samarbejdspartnerens konkurs


Behandling af personoplysninger

De data, som Dealhunter registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dealhunter er dataansvarlig. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. For misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt formidlede køb eller meddelelser, som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Dealhunter, er Dealhunter ikke ansvarlig, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Dealhunters side. Ved køberens accept af disse vilkår, kan Dealhunter.dk ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som køberen eller Dealhunter måtte lide, som følge af anvendelsen af Dealhunter.


Brug af værdibeviser

Et værdibevis er som regel gyldigt i 2-12 måneder. Gyldighedsperioden kan dog variere afhængig på de enkelte deals. Dette vil dog fremgå af værdibeviset, samt den pågældende deal. Når du vil gøre brug af værdibeviset, skal dette altid medbringes, da det indeholder en unik rabatkode, som skal fremvises til leverandøren. Det er op til leverandøren, at verificere værdibevisets ægthed. I tilfælde af tvivlsspørgsmål forbeholder Dealhunter sig retten til, at hjælpe leverandøren med, at verificere ægtheden af værdibeviset ved oplysning af købers navn. I tilfælde af, at der er manipuleret med værdibeviset, eller dette er forsætligt forsøgt indløst flere gange, kan leverandøren af tilbuddet nægte, at tage imod værdibeviset. Alle mistanker om snyd vil blive rapporteret tilbage til Dealhunter, som i tilfælde af groft svig vil poliltianmelde den originale køber af værdibeviset. Alle værdibeviser er beskrevet og gengivet, så fuldstændigt som muligt efter leverandørens udsagn. Køber kan ikke gøre ansvar gældende over for Dealhunter i anledning af de enkelte deals beskrivelser, medmindre der er tale om væsentlige misvisende eller direkte fejlagtige beskrivelser. OBS: Har du købt en produktdeal skal du ikke foretage dig yderligere efter købet. Produktet vil automatisk blive fremsendt til dig indenfor den angivne leveringstid, som fremgår af dealen. 


Forbrugerrettigheder

En forbruger har ret til, at annullere en ordre og få anskaffelsesprisen tilbagebetalt uden at oplyse en grund, indenfor 14 dage efter modtagelse af værdibeviset. Dette gælder dog ikke værdibeviser der er gyldige til billetter, hvor der ingen fortrydelsesret er i henhold til lov om visse forbrugeraftaler §17 stk 2 jf. §9 stk 2, nr. 2a. Efter udløb eller benyttelse af værdibeviset kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende. Du kan fortryde et køb ved at sende en kopi af ordrebekræftelsen og værdibeviset til: info@Dealhunter.dk.
Husk at vedlægge de oplysninger, der gør det muligt for os, at identificere dig: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Det aftalte beløb krediteres og pengene indsættes på din konto senest 30 dage efter modtagelsen. Vi tilbagebetaler kun til det kreditkort, som er brugt ved købet. Desværre kan enkelte pakker hos Post Danmark forsvinde. Skulle du mod forventning ikke have modtaget din bestilling senest 4 uger efter leveringstiden, bedes du kontakte os og vi vil genfremsende produktet, så snart sagen er gennemgået med Post Danmark. - Hvis henvendelse finder sted efter dette tidsrum, kan ny vare ikke sendes.
Desværre kan enkelte pakker hos Post Danmark forsvinde. Skulle du mod forventning ikke have modtaget din bestilling senest 4 uger efter leveringstiden, bedes du kontakte os og vi vil genfremsende produktet, så snart sagen er gennemgået med Post Danmark. - Hvis henvendelse finder sted efter dette tidsrum, kan ny vare ikke sendes.

Værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. En eventuel tvist mellem Dealhunter og en kunde skal afgøres efter dansk ret, med byretten i København som aftalt værneting med sædvanlig henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.