)
Dealhunter Logo
Log ind · Betingelser · Kontakt
Kurv
Din kurv er tom

Handelsbetingelser

Dealhunter.dk ejes og drives af N2 Ads A/S / Dealhunter A/S. På Dealhunter.dk, kan du som kunde købe værdibeviser til produkter,ydelser og oplevelser. Dealhunter leverer udelukkende værdibeviserne på de pågældende deals, som vi annoncerer. Det er den pågældende deal leverandør, og ikke Dealhunter, der leverer de produkter, ydelser og oplevelser, som værdibeviset er gyldigt til.

Ved køb af en deal:

  1. Værdibeviserne købes online via Dealhunter.dk.
  2. Umiddelbart efter dit køb, fremsendes der en ordrebekræftelse tildin e-mail. Denne vil også være tilgængelig på din Dealhunter konto. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, der skal bruges ved al korrespondance med Dealhunter. Al korrespondance med Dealhunter skal foregå via e-mail.
  3. Når du har købt et værdibevis til en ydelse/oplevelse, så hæver vi pengene fra din konto umiddelbart efter købet. Vi udsteder dit værdibevis, når beløbet hæves.
  4. Har du købt en produktdeal reserveres pengene på din konto og debliver først hævet, når produktet er afsendt. Du får en e-mail, når produktet er afsendt.
  5. Ved annullering/kreditering af et køb, vil du umiddelbart efter modtage en e-mail med besked om dette.
  6. Såfremt dit værdibevis til en ydelse/oplevelse ikke indløses inden for den angivne gyldighedsperiode, kan pengene refunderes til din Dealhunterkonto. Dette er dog kun muligt op til max. 6 måneder efter gyldighedsperiodens udløb.
  7. Såfremt dealens leverandør ikke kan levere det købte produkt, ydelse eller oplevelse, så kan pengene refunderes til din Dealhunter konto eller det kreditkort, som du har benyttet ved købet.
  8. Dealhunter forbeholder sig retten til, at opkræve et ekspeditionsgebyr for alle transaktioner.
  9. Ved ombytning/returnering af produkter skal du selv betale for returportoen.
  10. Dealhunter.dk leverer i hele Danmark, dog ikke til Grønland og Færøerne.

Betaling kan gennemføres med følgende betalingkort:

Dankort eDankort Mastercard Maestro Visa Visa Electron JCB

Du skal være mindst 18 år for, at kunne afgive et køb på Dealhunter.dk. Ved accept af vores betingelser tilkendegiver du, at du er mindst 18 år gammel. Ved køb af værdibeviser anmoder Dealhunter om oplysninger, der skal bruges i forbindelse med aftalens indgåelse.

Såfremt det ikke er muligt, at efterkomme dit køb, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og tilbageføre eventuel foretaget betaling. Dealhunter er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt, at efterkomme købet af værdibeviser til oplevelser.

Alle købte værdibeviser sendes til din e-mail og vil altid være tilgængelige på din Dealhunter konto. Det er dit eget ansvar, at udskrive værdibeviset, så det kan forevises for dealens leverandør, såfremt dette er et krav i dealen. Dealhunter sender kun værdibeviset til den, på købstidspunktets, angivne e-mail adresse. Vi fremsender, af hensyn til din sikkerhed, aldrig værdibeviset til andre e-mail adresser.

Det er købers eget ansvar at sikre, at den e-mail adresse, der angives ved købet, er tilgængelig og i stand til at modtage værdibeviset.

Dealhunter fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen. Alle anførte priser på Dealhunter.dk er vejledende udsalgspriser i danske kroner inkl. moms, afgifter og told, i det omfang hvor, der er tale om momspligtige ydelser og eventuelle kortgebyrer.

Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Dealhunter forpligter sig ikke til, at betale erstatning ved eventuelle tab, som følge af, at værdibeviset ikke bliver indløst inden udløbsfristen.

Behandling af personoplysninger

De data, som Dealhunter registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dealhunter er dataansvarlig og Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.

For misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt formidlede køb eller meddelelser, som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Dealhunter, er Dealhunter ikke ansvarlig, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Dealhunters side.

Ved købers accept af disse vilkår, kan Dealhunter ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som køberen eller Dealhunter måtte lide, som følge af anvendelsen af Dealhunter.

Brug af værdibeviser

Et værdibevis til en serviceydelse/oplevelse/ophold er typisk gyldigt i 2-12 måneder efter udstedelsen. Gyldighedsperioden kan dog variere fra deal til deal, og vil altid fremgå af værdibeviset, samt den pågældende deal.

Når køber vil gøre brug af værdibeviset, skal det fremvises til dealen leverandør, da det indeholder en unik rabatkode. Det er op til dealens leverandør, at verificere værdibevisets ægthed. I tilfælde af tvivlsspørgsmål forbeholder Dealhunter sig retten til, at hjælpe leverandøren med, at verificere ægtheden af værdibeviset ved oplysning af købers navn.

I tilfælde af, at der er manipuleret med værdibeviset, eller dette er forsætligt forsøgt indløst flere gange, kan leverandøren af dealen nægte, at tage imod værdibeviset. Alle mistanker om snyd vil blive rapporteret tilbage til Dealhunter, som i tilfælde af groft svig vil politianmelde den oprindelige køber af værdibeviset.

Alle værdibeviser er beskrevet og gengivet, så præcist som muligt efter leverandørens udsagn. Køber kan ikke gøre ansvar gældende over for Dealhunter i anledning af de enkelte deals beskrivelser, medmindre der er tale om væsentlige misvisende eller direkte fejlagtige beskrivelser.

Hvis køber ikke kan indløse værdibeviset af den ene eller den anden grund, kan pengene refunderes til købers Dealhunter konto eller det kreditkort, som er brugt ved købet.

Hvis køber har købt et værdibevis til et ophold, men ikke har forsøgt at booke, så vil pengene overføres til købers Dealhunter konto.

OBS: Ved køb af et produkt skal køber IKKE benytte/fremvise dit værdibevis. Produktet vil automatisk blive fremsendt til køberen indenfor den angivne leveringstid, som fremgår af dealen. Køber kan altid se leveringsdetaljer inde på din Dealhunter konto.

Forbrugerrettigheder

En forbruger har ret til, at annullere en ordre og få købsprisen tilbagebetalt uden, at oplyse en grund, så længe det er indenfor 14 dage fra modtagelse af værdibeviset/produktet.

Der er ingen fortrydelseret på værdibeviser, der er gyldige til billetteri henhold til lov om visse forbrugeraftaler §17 stk 2 jf. §9 stk 2, nr. 2a. Skulle arrangementet blive aflyst, vil vi foretage refundering til kunderne.

Desværre kan enkelte pakker hos Post Danmark forsvinde. Skulle køber mod forventning ikke have modtaget sit produkt senest 4 uger efter leveringsfristen i dealen, bedes køber kontakte dealens leverandør. Der kan så laves en genfremsendelse, så snart sagen er gennemgået med Post Danmark. Hvis henvendelse finder sted efter dette tidsrum, kan ny vare ikke sendes.

Ved fortrydelse af køb på ydelser/oplevelser:

Du kan fortryde dit køb ved, at sende en kopi af ordrebekræftelsen og værdibeviset til: info@dealhunter.dk

Husk at vedlægge de oplysninger, der gør det muligt for os, at identificere dig: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Vi vil herefter kontakte dig ang. tilbagebetaling. Vi tilbagebetaler det aftalte beløb til din Dealhunter konto eller det kreditkort, som er brugt ved købet senest 30 dage efter din henvendelse. Efter udløbsdatoen eller benyttelse af værdibeviset kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.

Ved fortrydelse af køb på produkter:

Hvis du har fortrudt dit køb af et produkt, skal du senest 14 dage fra modtagelse af pakken, meddele dette på mail til dealens leverandør. Du skal i denne meddelelse gøre leverandøren tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Kontaktoplysninger kan findes på din ordrebekræftelse og din Dealhunter konto.

Du skal sende produktet retur til leverandøren senest 14 dage efter, at du har sendt meddelelsen om fortrydelse af købet. Du finder returadressen på din Dealhunter konto under dealinfo.

OBS: Du skal selv betale for returportoen ved fortrydelse af køb samt ved ombytning.

Vi tilbagebetaler det aftalte beløb til din Dealhunter konto eller det kreditkort, som er brugt ved købet senest 30 dage efter, at dealens leverandør har modtaget produktet retur fra dig.

2 års reklamationsret

Ved køb af produkter på Dealhunter.dk har du altid 24 måneders reklamationsret. Fristen løber fra leveringsdatoen og 24 måneder frem. Det er en forudsætning, at den fejl, du vil klage over, var til stede på købstidspunktet, eller at årsagen til fejlen var til stede på købstidspunktet. Fejlen kan altså godt vise sig senere, når du har brugt produktet noget tid.

Hvis du opdager en fejl ved produktet, skal du klage inden for rimelig tid. Hvis du venter for længe, kan du miste din ret til at få fejlen afhjulpet. Hvis du klager indenfor 2 måneder fra, at du opdager fejlen, er dette indenfor rimelig tid. Hvis varen er blevet skadet under transporten, skal du klage med det samme.

Køberens ret, hvis produktet har en fejl, som leverandøren er ansvarlig for

Hvis varen har en fejl, som dealens leverandør er ansvarlig for, kan du få produktet repareret, eller du kan få et nyt produkt. I visse situationer kan du få et afslag i prisen, eller du kan få dine penge tilbage. Afhjælpning af en fejl skal ske inden for rimelig tid, og det skal være uden udgift og unødig ulempe for dig. Dealens leverandør skal f.eks. betale eventuelle fragtudgifter. Hvis dealens leverandør er for længe om at afhjælpe problemet, kan du have krav på at få dine penge igen.

Leverandørens ret, hvis produktet har en mangel, som denne er ansvarlig for

Dealens leverandør har ret til, at undersøge produktet og tage stilling til din klage. Hvis du kræver at få pengene igen eller et afslag i prisen, kan leverandøren afvise dit krav, hvis han/hun i stedet, indenfor rimelig tid, tilbyder dig at vælge mellem en reparation og en ny vare. Når du har valgt, kan leverandøren igen afvise dit valg, hvis det er uforholdsmæssigt dyrt for ham/hende.

Værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. En eventuel tvist mellem Dealhunter og en kunde skal, afgøres efter dansk ret med byretten i København, som aftalt værneting med sædvanlig henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.